הפלה, בין אם היא טבעית ובין אם נעשית באופן מלאכותי יזום, היא הליך לא פשוט, הן מבחינה פיזית והן מבחינה…